مسجد جامع چالشتر

این بنا در روستای چالشتر در ۹ کیلومتری غرب شهرکرد واقع گردیده و در دوره قاجار- سال ۱۲۶۷ه-. ق - به دستور حاج محمدرضاخان چالشتری ساخته شده است. این مسجد با مساحتی قریب چهار هزار متر با نقشه مربع مستطیل و دوایوانه ساخته شده و مشتمل بر ورودی، صحن، رواق های شرقی و غربی، ایوان های شمالی و جنوبی، فضاهای جانبی ایوان و شبستان زمستانی است. مسجد دارای دو ورودی در ضلع شرقی و غربی است. ورودی شرقی بازسازی شده؛ اما ورودی غربی دارای کاشیکاری و کتیبه قدیمی است. بر کتیبه این سردر، اشعاری در ذکر مسجد و بانی آن به تاریخ ۱۲۶۷ ه-. ق آمده است. صحن مسجد به ابعاد ۱۳×۵/۱۸ متر در جبهه شرقی و غربی دارای رواق های طاقدار با ستون های سنگی و نمای کاشیکاری است. در ضلع شمال و جنوب صحن، ایوان و در میانه آن، حوضی سنگی ساخته شده است. ایوان جنوبی یا شبستان تابستانی مسجد دارای گنبدی آجری بر چهار طاق جناغی و جرزهای آجری است. گوشواره های زیرین گنبد با نقوش آجری تزیین شده است. در ضلع جنوبی محراب و در طرفین آن، طاقنماهای کاشیکاری تعبیه گرد ده است. در طرفین ایوان، دو فضای گنبد دار قرار گرفته است. ایوان شمالی با طاق جناغی پوشش یافته است و در طرفین آن، دو فضای گنبددار قرار دارد. این ایوان نیز دارای تزیینات کاشیکاری و کتیبه هایی با ذکر نام بانی بناست. در این ایوان ها، دو منبر منبت و قدیمی قرار دارد که یکی همزمان با بنای مسجد است. در غرب صحن و پشت رواق ستوندار، شبستان زمستانی مسجد به ابعاد ۵/۱۱×۱۸ متر ساخته شده که پوشش طاق و گنبد آن بر روی ستون های سنگی قرار گرفته است. سطوح داخلی مسجد گچ اندود است ودر رأس گنبدها، روزنه های نورگیر تعبیه شده است. محراب این شبستان نوسازی شده است. این بنا در دوره اخیر تعمیر و مرمت شده وبه شماره ۱۷۷۹ به ثبت تاریخی رسیده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.