با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.musalla.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.musalla.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
تیتر یک سرویس https://www.musalla.ir/rss/pl/13
فوتوگرافیک صفحه اول https://www.musalla.ir/rss/pl/43
RSS سرویس آدرس RSS
مراسم‌ومناسبت‌ها https://www.musalla.ir/rss/tp/12
امور نمایشگاهی https://www.musalla.ir/rss/tp/18
رواق https://www.musalla.ir/rss/tp/11
چند رسانه‌ای https://www.musalla.ir/rss/tp/10
چند رسانه‌ای > عکس https://www.musalla.ir/rss/tp/14
چند رسانه‌ای > فیلم https://www.musalla.ir/rss/tp/15
چند رسانه‌ای > صوت https://www.musalla.ir/rss/tp/16
چند رسانه‌ای > فتوگرافیک https://www.musalla.ir/rss/tp/17
زاویه https://www.musalla.ir/rss/tp/21