• ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۹

مقام معظم رهبری :

خوشا به حال نیکوکاران

لحظه لحظه عمر را قدر بدانید. از ساعات عمرتان برای نیکوکاری‏ استفاده کنید. خود را به خدا نزدیک کنید. ساعات زندگی، سالهای زندگی، به سرعت برق می گذرد؛ در عرصه قیامت این لحظات را به یاد خواهید آورد. خوشا به حال نیکوکاران و بدا به حال زیان‏کاران

برچسب‌ها