با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS صفحه اصلی http://www.musalla.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
آخرین‌های پرونده http://www.musalla.ir/rss/pl/26
تیتر یک سرویس http://www.musalla.ir/rss/pl/13
RSS سرویس آدرس RSS
ویژه http://www.musalla.ir/rss/tp/20
مراسم‌ومناسبت‌ها http://www.musalla.ir/rss/tp/12
امور نمایشگاهی http://www.musalla.ir/rss/tp/18
رواق http://www.musalla.ir/rss/tp/11
شهر http://www.musalla.ir/rss/tp/2
چند رسانه‌ای http://www.musalla.ir/rss/tp/10
عکس http://www.musalla.ir/rss/tp/9
رسانه‌‎ها http://www.musalla.ir/rss/tp/21