با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://musalla.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://musalla.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
تیتر یک سرویس http://musalla.ir/rss/pl/13
فوتوگرافیک صفحه اول http://musalla.ir/rss/pl/43
RSS سرویس آدرس RSS
ویژه http://musalla.ir/rss/tp/20
مراسم‌ومناسبت‌ها http://musalla.ir/rss/tp/12
امور نمایشگاهی http://musalla.ir/rss/tp/18
رواق http://musalla.ir/rss/tp/11
شهر http://musalla.ir/rss/tp/2
چند رسانه‌ای http://musalla.ir/rss/tp/10
زاویه http://musalla.ir/rss/tp/21