با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://musalla.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://musalla.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
تیتر یک سرویس http://musalla.ir/rss/pl/13
فوتوگرافیک صفحه اول http://musalla.ir/rss/pl/43
RSS سرویس آدرس RSS
مراسم‌ومناسبت‌ها http://musalla.ir/rss/tp/12
امور نمایشگاهی http://musalla.ir/rss/tp/18
رواق http://musalla.ir/rss/tp/11
چند رسانه‌ای http://musalla.ir/rss/tp/10
چند رسانه‌ای > عکس http://musalla.ir/rss/tp/14
چند رسانه‌ای > فیلم http://musalla.ir/rss/tp/15
چند رسانه‌ای > صوت http://musalla.ir/rss/tp/16
چند رسانه‌ای > فتوگرافیک http://musalla.ir/rss/tp/17
زاویه http://musalla.ir/rss/tp/21